Umění Siu Lum Pai Hung Kar neboli stručně Hung Kar přistupuje ke cvičícímu jako celek. Jeho metoda je zahrnuta ve třech cestách:

1. Léčení (rozvoj tělesný a duchovní)
2. Sebeobrana (bojové schopnosti)
3. Myšlení (morální zásady a filozofie)

    Tyto tři cesty jsou rovnoběžné a rozvíjejí se současně během každodenního tréninku. Toto není dogma bez praktického použití, vzdálené od lidské existence, neboť se vyvinulo skrze reálné situace a je určeno ke službě člověku. Vždy je charakterizováno průhledností a důkazy. Od starých dob až po současnost spočívá na silných tradičních kořenech za současného použití vědecké evoluce, vztahu k okolnímu prostředí a životním zvykům všech dob. Je blízké všem lidem bez ohledu na vek či pohlaví, protože dává cvičícím možnost:

1. Zvětšit to, co mají
2. Získat to, co nemají
3. Rozpoznat, co mají a nevědí o tom

    Velmistr Lam Sai Wing, nejtalentovanější žák "lidového hrdiny" Wong Fei Hunga, říkával často: "Hung Kar je životní cesta, užitek ze cvičení se odráží v každodenním životě".    Tradiční Hung Kar je založen na dobré organizované a progresivní metodě vyučování, která vede krok po kroku a bezpečně k rozvoji schopností cvičícího a k postupnému pronikání do hloubky systému. Dříve, než se začátečník učí bojové formy, musí mít vybudovanou dostatečně silnou základnu (práci nohou) a musí si upravit řízení dechu.

Pět elementů v Hung Kar jsou :

Oheň "fo" – rychlost, výbušnost a rychlé cítění
Země "to" – pohyb od spoda nahoru
Kov "kam" – representující systém zlata – tvrdého, ale lehkého kovu – s drtícím kontaktem
Voda "sui" – otevřený a dlouhý pohyb – rozsah boje
Dřevo "muk" – uzavřený pohyb těla


 
 Made by CKSoftware

- 2003 - Česká Asociace Hung Kar H.P.D. jižní Čechy 

Domovská stránka HungKar Fotogalerie Kontakt na nás Něco ke stažení Odkazy Naši sponzoři Něco o naších akcích Něco o naší škole Cvičení Historie Hung Kar Domovská stránka HungKar Země Voda Kov Dřevo Oheň