Když si začátečník vybuduje základnu adekvátní jeho úrovni, začne se učit základní pěsti, které se dělí na: a. Přímé b. Kruhové c. Zametací (sweeping) a základní bloky.
    Je nutné poznamenat, ze všechny techniky Hung-kar, od základních k pokročilejším, jsou charakterizovány jedinečným způsobem biomechaniky, který existuje jako "soubor teorií a aplikací", které jsou skryty za každou technikou Hung Kar a které dávají cvičícímu opravdovou duši a ducha umění.
    Nejdříve se trénují základní pěsti a bloky v "celní neboli tréninkové Sei ping ma" a "tréninkové Ji ng ma" a později student používá pohyby v celní a stranové Ji ng ma, kombinuje bloky a pěsti ve správných aplikacích.

Základní pěsti jsou:

Ping choi - rovná (přímá) pěst
Yat ji choi - kamenná pěst
Kwa choi - závěsná pěst
Sau cup choi - kruhová přikrývací pěst
Jong choi - pěst řezací vzhůru
Sau choi - kruhová zametací pěst

        

    Na úrovni začátečníku a středně pokročilých studentu je hlavním principem základních ručních technik použití pasu jako pohybové osy technik. Pokud cvičící Hung-kar blokuje, pas se pohybuje směrem ven společně s blokem (Lau Sei Ping Ma atd.), táhne protivníkovu sílu, takže ten ztrácí rovnováhu a cvičící si tím současně připravuje základ pro protiútok.
    Pokud cvičící udeří, pas a záda se společně rychle pohybují jako počáteční prameny síly, který je následován explozivním natažením paže s pohybem ramene dovnitř. To má za následek výbušnou sílu v místě kontaktu s cílem, která je vyprodukována silou celého těla, za použití kloubu jako páky v řetězové explozi od kloubu, jak se úder pohybuje dopředu směrem k cíli.
    U studentu začátečníku zpočátku převládají pocity únavy a bolesti, které se dají očekávat při tvrdém tréninku ve velmi nízkých a širokých postojích. Učí se zásady základních útočných a obranných technik - jak plynule a harmonicky měnit jednotlivé postoje, a také, jak má proudit energie ve statické pozici. Použití této progresivní metody tradičního Hung Kar vede za pomoci ovládání dechu (chi kung) k souladu mezi nervy a svaly (hlavními, antagonickými a kompetotovními) v kombinaci se správnou pozicí těla v postoje. Je to začátek používání teorie "Techniky cítění a vytrvalosti".Dalším krokem pro cvičícího Hung Kar jsou začátečnické bojové techniky:

LUK CHOI KUEN - forma šesti pěstí:
Tréninková struktura "Ying ching" (bojových forem) se odvozuje od aplikací tradičního Hung-kar, učí, jak správně používat a harmonicky měnit techniky, ve vhodné vzdálenosti od protivníka a za použití správných úhlu pro útok a obranu. Pokračováním tohoto tréninku je mnohem rozvinutější způsob cvičení - "Ying ching gek" (bojové formy nohou). Další částí začátečnického tréninku Hung Kar je procvičování základních kopu. Základem pro ně bylo předchozí cvičení práce nohou, které dostatečně posílilo celé tělo, zvláště od pasu dolu, boky, nohy a pas, které jsou velmi důležité pro obratnost při kopech. Na druhé straně kopy a práce nohou patří k nožním technikám Hung-kar. Nejdříve se trénují v "základním bojovém postoji"- základní principy použití boku a harmonizace těžiště těla při cestě kopu vpřed.

Následuje další tréninkový krok:

SIU FU KUEN - forma malého tygra:
Zde se procvičuje používání kopu, úderu. bloku a stabilních postojů v kombinacích, v harmonickém a trvale plynulém provedení. Kop je zde brán jako protažení úderu a úder následuje kop, ve stabilním a flexibilním postoji s blokovací technikou. Současně cvičící pracuje na mnohem náročnějších a komplexnějších technikách z "Ying ching choi". Trénink Ying ching choi (pěsti) nebo gek (nohy) se specializuje na dlouhou vzdálenost. Boj na dlouhou vzdálenost je nutné učit na úrovni začátečníka a středně pokročilého studenta

Učení "speciálních kroků":

1. Fo pou (výbušný nebo rychlý krátký krok: dopředu - dozadu)
2. Chun fai pou (tlačení - ústup)

    Specializují se na řízení vzdálenosti od protivníka a patří k lineárním technikám Hung-kar. Jsou to speciální bojové postoje, jejichž funkcí je výbušný a rychlý průnik, maximální výtěžek a úhyb stranou, které jsou charakteristické pro volný boj. Na druhé straně též učí, jak využít protivníkovu sílu k protiútoku a jak ovládat jeho techniky (jak použít jeho techniky jako vodic).     Je to začátek další uzavřené teorie - "Techniky neviditelného kontaktu".
   
Učitelské studentské úrovně:

    Základní tréninkový program zahrnuje systém řízení dýchání (chi-kung) ve dvou skupinách. První skupina doprovází bojové techniky jako část "systému teorií a aplikací skrytého za každou technikou Hung Kar. Druhá skupina zahrnuje nezávislé techniky, které rozvíjejí a zvyšují vnitrní a vnější chi. Patří sem též základní formy a techniky jako Kuan (tyč), Tan do (šavle), chin-na (řízení kloubu).
    Pokrokové vyučování základní tradiční sestavy "Lau ka kun" doprovází trénink na této úrovni. Tato tréninková forma zahrnuje základy tradičních aplikací, které jsou vyvinuty pro tuto úroveň cvičícího Hung-kar.
    Následují "Gong ji fok fu kun" (řízení síly tygra v charakteru Gong), "Lau ka kuan" (základní tradiční tyc), "Fu hok seon kun" (slavný tygr a jeřáb v aplikační formě) a "Moi fa tan do" (šavle). Na pokročilé úrovni studenta se doplňují specializací na boj na střední vzdálenost. Na druhé straně cvičícího dostatečně připravují na instruktorské úrovně (první, druhá, třetí).
    "Principy, úcta - disciplína, rovnováha - harmonie, sebeovládání - sebevědomí dominují při denním tréninku. Neboť cvičící Hung Kar je charakterizován rozvážností, rozhodností a účelností."
 

 
 Made by CKSoftware

- 2003 - Česká Asociace Hung Kar H.P.D. jižní Čechy 

Domovská stránka HungKar Fotogalerie Kontakt na nás Něco ke stažení Odkazy Naši sponzoři Něco o naších akcích Něco o naší škole Cvičení Historie Hung Kar Domovská stránka HungKar